Algemene voorwaarden


Door bij Livv wonen een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en garantievoorwaarden van Livv wonen akkoord gaat. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere versies van Algemene voorwaarden.

 

Leveringsvoorwaarden

Onjuist geleverde producten

Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Livv wonen hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, op de hoogte te stellen.  Met u zullen dan verdere afspraken worden gemaakt over de terugzending van de artikelen.

Onjuiste gegevens

Eventuele onjuistheden van door Livv wonen aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Livv wonen worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Livv wonen heeft verstrekt.

De prijs

De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Bijdrage bezorgkosten

Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het artikelsoort en –gewicht. 
Binnen Nederland is dit voor brievenbuspost € 2,75 en voor pakketpost tot 10 kg € 6,75. Vanaf 10 kg gelden hogere tarieven. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. Voor bestellingen vanaf € 100 worden voor leveringen in Nederland geen verzendkosten berekend.
Voor leveringen in België, Italië, Duitsland en Zwitserland gelden andere, hogere tarieven. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. Voor bestellingen vanaf € 250 worden voor leveringen in België, Italië, Duitsland en Zwitserland geen verzendkosten berekend.

Het is tevens mogelijk om op afspraak uw bestelling af te halen.

Leveringstermijn

Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van www.livvwonen.nl) bericht en houdt Livv wonen uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en wordt uw bestelling geannuleerd. Eventueel betaalde bedragen zullen dan door Livv wonen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering van uw bestelling, terugbetaald worden. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Annuleren bestelling en retourneren

U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het artikel retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour naar de webwinkel zijn echter wel voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient het artikel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Livv wonen geretourneerd te worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met Livv wonen opnemen via info@livvwonen.nl. Wij zullen u dan een retourformulier toezenden en vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het artikel reeds in goede orde retour is ontvangen. In het geval het artikel beschadigd is, worden de kosten van de door u veroorzaakte schade bij u in rekening gebracht en in mindering gebracht op de terugbetaling.

 

Betalingsvoorwaarden

U betaalt vooraf

Nadat u een bestelling gedaan heeft via www.livvwonen.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Zodra het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van Livv wonen dan wel een betaling via IDEAL is gedaan, krijgt u daarvan bericht. Uw bestelling wordt dan in behandeling genomen.
Indien u een bestelling komt ophalen, dient het totaalbedrag bij het ophalen te worden voldaan.

Uw bestelling wordt geannuleerd indien het totaalbedrag van uw order niet binnen 7 dagen door Livv wonen ontvangen is.

Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan eveneens bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van Livv wonen.

Betaalopdrachten

Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

 

Garantievoorwaarden

Garantie

Livv wonen garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Livv wonen herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden in of aan haar artikelen kosteloos. Als een klacht gegrond is, komen ook de verzendkosten voor rekening van Livv wonen. Livv wonen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Livv wonen kent een reparatietermijn van gemiddeld drie weken.

Als Livv wonen besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen veertien dagen een nieuwe keus te maken. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken en gebruiksfouten valt buiten de garantie.
Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

  • Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;
  • Bij oververhitting door centrale of andere verwarming;
  • Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
  • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
  • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
  • Als u Livv wonen niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

 

Klachten

Livv wonen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Livv wonen.

Bij Livv wonen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van Livv wonen niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Livv wonen, zal Livv wonen naar haar keuze de geleverde artikelen kostenloos vervangen of repareren.

 

Aanvragen voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden van Livv wonen zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Livv wonen, Windraak 9, 6153 AA Windraak

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Livv wonen gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Livv wonen
Windraak 9
6153 AA Windraak

BTW nummer: NL 159059616B01
KvK-inschrijvingsnummer: 50262254


Algemene voorwaarden Livv wonen – november 2016. 

© 2010 - 2020 Livv wonen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel